Begrippenlijst

Delen uit deze begrippenlijst zijn overgenomen uit de Wikipedia encyclopedie.

Hallucinatie
Een hallucinatie is een zintuiglijke beleving die niet overeenkomt met wat er in werkelijkheid gebeurt. Anders gezegd: een hallucinatie is een waarneming waarbij de prikkel uit de buitenwereld ontbreekt. Er kunnen dingen gehoord, gezien, gevoeld of geroken worden die niet in in de buitenwereld voorkomen. Het woord hallucinatie is afkomstig van het Latijnse hallucinere, dat te vertalen valt als dwalend door de geest.

Magic truffels
Magic truffels, tripknollen of triptruffels zijn populaire verzamelnamen voor sclerotia.

Mycologie
Mycologie is het deel van de biologie dat zich bezighoudt met het onderzoek naar fungi (zwammen, schimmels, paddenstoelen). De beoefenaar van de mycologie wordt mycoloog genoemd.

Paddenstoel
Een paddenstoel is het vruchtlichaam van een zwam of schimmel. Paddenstoelen vormen maar een klein deel van de schimmel, waarvan het grootste deel zich onder de grond bevindt in de vorm van schimmeldraden.

Psilocybe
Psilocybe is een geslacht van schimmels uit de familie Strophariaceae. Het geslacht komt wereldwijd voor. Soorten zijn onder andere: Psylocibe cubensis, Psilocybe mexicana en Psilocybe semilanceata, die ook in België en Nederland voorkomt en daar puntig kaalkopje genoemd wordt. Aanwezige hallucinogenen in diverse schimmels uit de Psilocybe-familie zijn onder andere psilocybine en psilocine (vandaar de bijnaam ‘vlees van de goden’); beiden tryptaminederivaten en erg verwant met de neurotransmitter serotonine.

Schimmeldraden
Schimmeldraad, zwamdraad of hyfe is de benaming voor de lange, zich vertakkende draden van een schimmel.

Sclerotia / sclerotium
Sclerotia en stromata zijn grote structuren die een schimmel vormt om de winter te overleven.

Set & setting
De omstandigheden waarin je tript. De set heeft betrekking op je mindset, de gemoedstoestand waarin je verkeerd. De setting is de omgeving waarin je je bevindt.

Tripsitter
Een “nuchter” iemand, die een oogje in het zeil houdt terwijl je tript.

Zwamvlok
De zwamvlok of mycelium is het netwerk van alle draden van een schimmel. Deze schimmeldraden zelf worden ook wel hyfen genoemd. Over het algemeen zit de zwamvlok onder de grond.